Community icon

ต้นรถเป็นไรอ่ะ?

Category Others
Member104
Comment239
👉🏻👉🏻 ปร่านโอดดดด!!!👈🏻👈🏻 ใครมีซิงเกิ้ลแล้วอยากให้ไปร้องด้วยหรือฟีตด้วย หรือแบ่งปันพลังเสียงให้มนุษย์ในกลุ่มได้ฟัง ก็เอาซิงเกิ้ลนั้นมาแปะไว้ในกลุ่มได้เลย หรือถ้าใครเหงาก็มาคุยกันในกลุ่มได้นะเคอะ #ถ้ามีกิจกรรม จะมาแจ้งในกลุ่ม เผื่อใครอยากเข้าร่วมนะคะ (แต่ถ้าใครปิ๊งใคร คุยกันขอไลน์กันเอาเองนะคะ เรื่องนี้จูจะไม่ยุ่ง #แต่จะแอบอ่าน เอ่าา5555)
created by pakapanee 🍼🎀's user icon